Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
ilejeszczewemniewiary
Jestem tutaj. Bezradny i pozostawiony na śmierć. Zamknij oczy, mija tak wiele dni. Łatwiej jest znaleźć złe rzeczy, trudniej znaleźć te dobre. Wierzę w Ciebie, mogę Ci pokazać że potrafię przejrzeć na wylot wszystkie Twoje puste kłamstwa. Nie pozostanę długo na tym złym świecie. Powiedz "żegnaj" gdy tańczymy tej nocy z diabłem. Nie odważysz się spojrzeć mu w oczy... 
Reposted byazazel azazel
ilejeszczewemniewiary
Powtarzam sobie, że mam to pod kontrolą. I to jest kłamstwo, cholernie dobrze o tym wiem...
Reposted bypozakontrolablackjeremykaygatsbychceuciecazazelbadblood
ilejeszczewemniewiary
I know someday You'll have a beautiful life, I know You'll be a star, in somebody else's sky, but why, why?!!! Why can't it be, why can't it be mine ? ...
ilejeszczewemniewiary
All the love gone bad turned my world to black, tattooed all I see, all that I am, all I'll be... 
ilejeszczewemniewiary
Each night when day is through, I don't ask much .... - I just want You.
ilejeszczewemniewiary
My flaws are open season, for this, I gave up trying. One good turn deserves my dying..
ilejeszczewemniewiary
Are You somewhere feeling lonely? 
Or is someone loving You? 
ilejeszczewemniewiary
World was on fire and no one could save me, but You. It's strange what desire will make foolish people do. 
I'd never dream that I'd meet somebody like You. 
I'd never dream that I'd lose somebody like You.
No, I don't want to fall in love,
No, I don't want to fall in love,
with You... Nobody loves no one.
ilejeszczewemniewiary
I couldn't face a life without Your lights, but all of that was ripped apart when You refused to fight...
ilejeszczewemniewiary
My own was banished long ago, it took the death of hope to let You go. Angels lie to keep control.
ilejeszczewemniewiary
Run away before I know, my heart is just too dark to care. I can't destroy what isn't there..
ilejeszczewemniewiary
Now I see fire, burning the trees;
I see fire, hollowing souls;
Blood in the breeze, I only hope that you remember me...
ilejeszczewemniewiary
Misty eye of the mountain below, keep careful watch of my brother's souls...
ilejeszczewemniewiary
You got to lose to know how to win...
ilejeszczewemniewiary
I'm swimming in the smoke of bridges I have burned, so don't apologize, I'm losing what I don't deserve ... The blame is my alone ...
ilejeszczewemniewiary
Chce pić i nie wiem co robię. Cały świat jak w kolorach tęczy, problemy nic nie znaczą. Mam wrażenie że oddalam się od Ciebie, odpływam i chyba jestem w niebie.... Tylko nie wiem już, czy na prawdę istniejesz.... 
ilejeszczewemniewiary
Czy Wy też mieliście takie przeczucia ? ... Jakby Wasz zmęczony mózg tymi wszystkimi zmartwieniami, bólem i samotnością tworzył własny alternatywny Świat, w którym jesteś osobą zupełnie inną - obdarzoną miłością i obecnością tej wybranej? Albo jakby sam wskazywał drogę, jakby wyczuwał że to jest ta ścieżka którą powinniście obrać i podążać... Pewnego ranka, po przebudzeniu z dziwnego snu, nie wiem jak to ująć w słowa ale coś na podobieństwo mocnego zagubienia psychicznego - Towarzyszyła mi taka wielka chęć bycia z kimś, z kim miałem kiedyś szansę spróbować ale nigdy tego nie zrobiłem - chęć tak wielka, której przez cały dzień nie mogłem zastąpić niczym, dosłownie niczym. Przez cały ten dzień nutrowało mnie jedno pytanie, które dalej kołacze w głowie przed snem ... - Czy ta osoba odczuwała coś podobnego ? Czy to tylko procesy naprawcze i zapobiegawcze Naszego ciała ...
ilejeszczewemniewiary
Życie zdaje się rozpływać. Dni zmieniły się w miesiące, miesiące w lata. Nie ma nic więcej dla mnie - potrzebuje końca, by uwolnił mnie od tego. Uczucia nie są już takie jak kiedyś, tak  długo odczuwana pustka daje o sobie znać. Narastająca ciemność sprawiła że dawny 'Ja' odszedł. Maska zakrywającą blizny, stała się takim elementem codziennego życia, że zacząłem się z nią utożsamiać... Teraz Ja jestem tym który mówi "żegnaj".  
ilejeszczewemniewiary
The feelings I once felt - are now dead and gone... I've waited here for You so very long...
ilejeszczewemniewiary
Wiem, że kiedyś będziesz miała piękne życie.
Wiem, że będziesz słońcem na niebie kogoś innego, lecz dlaczego...
Dlaczego...
Dlaczego to nie może być moje niebo?!
Reposted byguerrierabigdreamsgangstaDajanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl